WARUNKI PRZYJĘCIA ZLECENIA
 1. Pralnia przyjmuje do wykonania określone zlecenie i zobowiązuje się je wykonać w sposób odpowiadającym przeznaczeniu i dyspozycjom Zleceniodawcy. Zakres prania dywanów, wykładzin, itp., obejmuje dwukrotny proces prania, jeśli tego wymaga przedmiot usługi .Zleceniodawca zobowiązuje się do uregulowania opłaty wynikającej z cennika usług.
 2. Pralnia nie gwarantuje całkowitego i skutecznego usunięcia plam, nawet pomimo używania najlepszych maszyn, środków oraz wszelkiej naszej staranności. Skuteczność procesu odplamiania zależy od pochodzenia plam, ewentualnych prób wcześniejszego odplamiania i gatunku materiałów, oraz czasu w którym dywan był narażony na zanieczyszczenia.
 3. Dywany i chodniki po praniu mogą nieznacznie stracić sztywność, natomiast dywany wełniane prane po raz pierwszy mogą ulec niewielkiemu skurczeniu.
 4. Dywany klejone, podklejane usztywniane mączką kostną mogą ulec rozklejeniu. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za tego typu dywany. Klient zleca czyszczenie na własną odpowiedzialność. Dywany klejone są przyjmowane warunkowo do prania.
 5. Na dywanach i chodnikach wykonanych z włókna polipropylenowego oraz dywanach typu shaggy w miejscach intensywnie użytkowanych mogą pozostać obszary o ciemniejszych odcieniach, będące wynikiem uszkodzenia runa w trakcie użytkowania.
 6. Pod wpływem światła, a zwłaszcza światła słonecznego zawierającego promienie UV, dywany blakną tracąc swój oryginalny kolor. Po dokładnym praniu różnice w kolorze ulegają uwydatnieniu.
 7. Opłata za usługę pobierana jest w całości przy odbiorze przedmiotu zlecenia. Wysokość opłaty określa cennik pralni.
 8. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wykonania usługi, lub odstąpienia od umowy, gdy mimo wcześniejszych oględzin stwierdzimy, iż dany dywan nie nadaje się do czyszczenia / prania lub istnieje ryzyko uszkodzenia.
 9. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu ukrytych wad dostarczonych przedmiotów usługi oraz szkód powstałych w wyniku błędnego oznaczenia dywanów przez producenta.
 10. Dywany jedwabne oraz wiskozowe przyjmowane są warunkowo i wyłącznie na odpowiedzialność i ryzyko Zleceniodawcy. Odpowiedzialność i ryzyko dotyczy zniszczenia lub uszkodzenia dywanu.
 11. Jakość wykonania usługi należy sprawdzić na miejscu w chwili odbioru przedmiotu zlecenia.
 12. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej niezwłocznie po zauważeniu wadliwej usługi i rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.
 13. W przypadku powstania sporu między Zleceniodawcą a Pralnia w skutek uszkodzenia lub zaginięcia przedmiotu zlecenia podstawą do wypłacenia odszkodowania będzie paragon zakupu dywanu, itp. lub wycena oraz mają zastosowanie przepisy KC
 14. W przypadku nie odebrania przez Zleceniodawcę przedmiotu usługi w ciągu 1 roku od daty przyjęcia, przedmiot usługi zostanie przekazany do instytucji pomocy społecznej.
 15. We wszystkich innych przypadkach nie objętych warunkami przyjęcia zlecenia, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.